Col·legi d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació de Lleida

Inici > Publicacions Col·legials > Full Informatiu


full informatiu

2008-0708---NOUS MONOGRÀFICS D'APLICACIÓ DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ

2008-06---APROVADA I PUBLICADA LA NOVA RECEPCIÓ DE CIMENTS RC-08

2008-05---L'INSTITUT TECNOLÒGIC I LA UDL PROGRAMEN UN MÀSTER DE BIOCONSTRUCCIÓ

2008-04---EDICIÓ ACTUALITZADA DEL CTE EN SUPORT INFORMÀTIC

2008-03-EL COL.LEGI S'ADHEREIX AL PROJECTE INCANAC

2008-02---SALÓ IMMOBILIARI DE LLEIDA EXPOHABITÀRIA

2008-01---APROVADA LA NOVA LLEI DEL DRET A L'HABITATGE

2007-11-12---CD DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES A L'EDIFICACIÓ

2007-10---REGLAMENT D'INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES ALS EDIFICIS. RITE

2007-09---NOVES MONOGRAFIES SOBRE APLICACIÓ DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ

2007-07-08---NOVES PUBLICACIONS SOBRE APLICACIÓ DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ

2007-05-06---NOVES PUBLICACIONS SOBRE APLICACIÓ DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ

2007-04---ENTRA EN VIGOR LA NOVA LLEI ESTATAL DEL SÒL

2007-03---NOVA JUNTA DE GOVERN AL COL.LEGI

2007-02---JA SÓN D'OBLIGAT COMPLIMENT TOTES LES DISPOSICIONS DEL CTE

2007-01---EL COL.LEGI I LA FUNDACIÓ LLEIDA SOLIDÀRIA A EXPOHABITÀRIA

2006-12---PUBLICACIONS SOBRE APLICACIÓ DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ

2006-11---L'ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D'EDIFICACIÓ I L'INSTITUT TECNOLÒGIC DE LLEIDA SIGNEN UN CONVENI

2006-10---EL COL.LEGI SUPRIMEIX LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

2006-09---EDICIÓ GRATUÏTA DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ

2006-07-08---IX SETMANA D'ESTUDIS URBANS

2006-06---EXPOFOTOS-COL.LECTIVA D'APARELLADORS

2006-05---EL COL.LEGI FA UNA EDICIÓ ESPECIAL DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ EN LLIBRE I EN CD

2006-04---LA GENERALITAT APROVA EL PROJECTE DE LLEI DEL DRET A L'HABITATGE

2006-03---30 TÈCNICS PARTICIPEN A LA TROBADA PALLARESA NORD

2006-02---S'APROVA EL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ

2006-01---VIII FIRA NATURA, MEDI AMBIENT I QUALITAT DE VIDA

2005-12---EL COL.LEGI PARTICIPA A LA FIRA EXPOHABITARIA

2005-11---L'ITL signa un conveni amb la Fundació Catalana de Cooperacio per bonificar accions formatives empresarials

2005-10---NOVA ESTACIÓ TOTAL PEL SERVEI DE PRÉSTEC D'APARELLS

2005-09---IV EDICIÓ DE LA CONVENCIÓ TÈCNICA CONTART

2005-07-08---APROVAT EL NOU TEXT REFÓS DE LA LLEI D'URBANISME

2005-06---ANDREU MUÑOZ I EL SUBDELEGAT DEL GOVERN, JOSÉ ANGEL FLORES, TRACTEN TEMES DE FORMACIÓ I INNOVACIÓ DE L'ITL

2005-05---PRESENTACIÓ PÚBLICA DE LA FUNDACIÓ DE L'INSTITUT TECNOLÒGIC DE LLEIDA I ELS SEUS PATRONS

2005-04---ACORDS DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE COL.LEGIATS

2005-03---EL PROGRAMA INFORMÀTIC CDEO PREMIAT A CONSTRUMAT

2005-02---2a TROBADA DE DONES APARELLADORES

2005-01---EL COL.LEGI PARTICIPA EN LA JORNADA TÈCNICA D'EXPOHABITARIA

2004-12---SEGURETAT-BASTIDES--HABITATGE REHABILITACIÓ--PROTECCIÓ INCENDIS--MODIFICACIÓ LLEI URBANISME

2004-11---SISTEMES DE GESTIÓ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

2004-10---CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ I EL COL.LEGI

2004-09 --- CONCURS DE PALETES 2004

2004-07 --- CDEO. Control documental d'obra

2004-06 --- LA CERTIFICACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL

2004-05 --- ACCÉS ALS COL·LEGIS D’ADMINISTRADORS DE FINQUES

2004-04 --- REUNIÓ ENTRE EL COL.LEGI I EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

2004-03 --- EL DIRECTOR GENERAL DE RECERCA DE LA GENERALITAT VISITA LES EMPRESES DEL COL.LEGI

2004-02 ---JORNADA TÈCNICA SOBRE EL MARCAT CE ALS ÀRIDS

2004-01 --- V JORNADES DE BIOCONSTRUCCIÓ I ARQUITECTURA SOSTENIBLE

2003-12 --- CORREDORIA D’ASSEGURANCES COL.LEGIADES

2003-11 --- III CONGRÈS DE L’ARQUITECTURA TÈCNICA CONTART 2003

2003-10 --- La reforma de la Formació Universitària dels Aparelladors

2003-09 --- EL COL.LEGI OBTÉ LA CERTIFICACIÓ UNE EN ISO 9001:2000

2003-07 --- CLOENDA DELS ACTES DEL 25è ANIVERSARI DEL COL.LEGI

2003-06 --- EL COL.LEGI PROPOSA CREAR LA FUNDACIÓ JOAN VILAGRASA PER A ORGANITZAR LA SETMANA D’ESTUDIS URBANS

2003-05 --- EL FORMIGONAT EN TEMPS CALORÓS

2003-03 --- NOVA ESTACIÓ TOTAL PEL SERVEI DE PRÉSTEC D’APARELLS

2003-04 --- LA FILÒSOFA I ANALISTA POLÍTICA SUSAN GEORGE PARTICIPA EN EL 25 ANIVERSARI DEL COL.LEGI D’APARELLADORS

2003-02 --- IV JORNADES DE BIOCONSTRUCCIÓ I ARQUITECTURA SOSTENIBLE

2003-01 --- CONCERT DE L’ORQUESTRA SIMFÒNICA JULIÀ CARBONELL

2002-11 --- PREMAAT, CAPITALITZACIÓ INDIVIDUAL DES DE GENER DE 2003

2002-12 --- ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE COL.LEGIATS

2002-10 --- MASTER PROJECT MANAGER EN EDIFICACIO I URBANISME

2002-09 --- EL COL-LEGI EDITA EL VIDEO "APARELLADORES"

2002-07-08 - 43 TECNICS ASSISTEIXEN AL CURS A DISTANCIA DE COORDIANDORS DE SEGURETAT

2002-06 --- PROTOCOL DE COL.LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ D’ORGANISMES DE CONTROL TÈCNIC INDEPENDENTS (A.O.C.T.I.)

2002-05 --- COMENCEM A CELEBRAR EL 25è ANIVERSARI DEL COL.LEGI

2002-04 --- EL CONSELL GENERAL COMPAREIX DAVANT LA COMISSIÓ ESPECIAL DE SEGURETAT DEL SENAT

2002-03 --- LA LLEI 2/2002 D’URBANISME DE CATALUNYA

2002-02 --- El Govern prohibeix la utilització i comercialització de productes amb Amiant o fibres d’Amiant

2002-01 --- El Codi Tècnic de l´Edificació

Enllaços ExternsEnllaços Interns

  Plaça Sant Joan, 18 5-A. 25007 Lleida.Tel. 973 24 91 00 Fax 973 23 06 58 Avís legal   Política de privacitat Valid CSS!