Col·legi d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació de Lleida

Inici >Col·legi > L'aparellador, fins i funcions


Funcions de l’Enginyer d’Edificació

D'acord amb el RD 1393/2007, la finalitat del títol de grau d'Enginyeria d'Edificació és l'obtenció d'una formació general en les disciplines que permetran a l'estudiant d'obtenir una formació orientada a la preparació de l'exercici professional d'Enginyer d'Edificació.
Entre altres, podrà desenvolupar les tasques següents:
Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, dur el control econòmic de l'obra, redactar estudis i plans de seguretat i salut, dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica, efectuar aixecaments de plànols en solars i edificis. Gestionar les noves tecnologies edificatòries i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació, dirigir i gestionar l'ús, la conservació i el manteniment dels edificis. Assessorar tècnicament en els processos de fabricació de materials i elements utilitzats en la construcció d'edificis. Gestionar el procés immobiliari en conjunt. Ostentar la representació tècnica de les empreses constructores en les obres d'edificació. Tindrà capacitat per comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa.

Aparelladors a l'obra Visita d'obraEnllaços ExternsEnllaços Interns

  Plaça Sant Joan, 18 5-A. 25007 Lleida.Tel. 973 24 91 00 Fax 973 23 06 58 Avís legal   Política de privacitat Valid CSS!