Col·legi d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació de Lleida

Inici > Actualitat > Agenda > Detall Activitat


La reforma tributària

El 2 de desembre de 2014, a Caixa Fòrum de Lleida

Des del passat mes d’agost s’estan tramitant al Parlament els Projectes de Llei que contenen la “reforma fiscal” que definirà el marc tributari espanyol per als pròxims anys i que afecta a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), l’Impost sobre Societats (IS) i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

 

Algunes de les modificacions proposades en aquesta reforma integral del sistema suposen un canvi molt rellevant respecte a la situació actual i s’haurien de tenir en compte pels contribuents als efectes d’adoptar decisions abans de la finalització de l’any 2014. Si a això hi afegim que s’acaba d’anunciar en el Projecte de Llei de Pressupostos Generales de l’Estat per al 2015 una pròrroga addicional per un any del gravamen en l’Impost sobre el Patrimoni, resulta obligatori replantejar de forma immediata les estructures patrimonials personals i familiars.

 

Amb l’objectiu d’anticipar els canvis fiscals hem cregut convenient realitzar  la present jornada de treball, per a repassar de forma pràctica les operacions que potser cal anticipar l’any 2014, davant d’aquelles altres que convindria diferir, i les estructures patrimonials i corporatives que caldria revisar a la llum de la reforma.


Horari: 9’30h. - 14’00h.
14/11/2014


#
Enllaços ExternsEnllaços Interns

  Plaça Sant Joan, 18 5-A. 25007 Lleida.Tel. 973 24 91 00 Fax 973 23 06 58 Avís legal   Política de privacitat Valid CSS!